Definicja WHO stwierdza, że biegunka u dziecka, które jest w wieku 0 – 2 to stan, gdzie dziecko oddaje trzy albo więcej wolnych stolców w ciągu 12 godzin. Biegunka u dzieci według WHO to również jeden płynny, może też być luźny stolec, który dziecko oddaje w przeciągu 12 godzin, a który posiada w swojej strukturze krew, ropę albo śluz.

Wyjątkiem od definicji są niemowlęta, które karmione są wyłącznie piersią, czyli naturalnym pokarmem pochodzącym od matki. Właśnie one mogą wydalać w ciągu 12 godzin do 3 wolnych stolce, które nie będą uznane za biegunkę.

Przebieg ostrej biegunki u dziecka charakteryzuje się nagłym pojawieniem wielu luźnych stolców oraz innych objawów klinicznych

Rozwolnienie stolca może być jedynym objawem, który jest możliwy do zauważenia, dlatego też rozróżniamy następujące typy biegunek: biegunki o przebiegu łagodnym, w których wydalanych jest kilka wolnych stolców na dobę. Rozróżniona biegunka nie ma większego wpływu na stan ogólny dziecka, a nawet na jego wagę. Kolejnym rodzajem biegunki, który jesteśmy w stanie zauważyć gołym okiem jest biegunka o średnim nasileniu, gdzie wydala się dość dużą liczbę stolców dziennie, które są często wymieszanych ze śluzem. Stan ogólny maluszka pogarsza się z minuty na minutę.